Tổ chức Đảng
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Đặng Thị Trâm
Điện thoại:Liên hệ
Email: tramduc.hxh@gmail.com
Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng
Đại học
Đặng Thị Trâm
2 Phan Thị Hoài Hạ
Điện thoại:0914004019
Email: phanhoaiha@gmail.com
Phó Bí thư Chi bộ
Đại học
Phan Thị Hoài Hạ
3 Hồ Thị Nhàn
Điện thoại:0367198052
Email: nhan11btoan@gmail.com
BCH Chi bộ
Chủ tịch Công đoàn trường
Đại học
Hồ Thị Nhàn
Ban giám hiệu
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Đặng Thị Trâm
Điện thoại:0912853221
Email: tramduc.hxh@gmail.com
Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng
Đại học SP Vinh
Đặng Thị Trâm
2 Phan Thị Hoài Hạ
Điện thoại:0914004019
Email: phanhoaiha@gmail.com
Phó Hiệu trưởng
Đại học
Phan Thị Hoài Hạ
Công đoàn
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Hồ Thị Nhàn
Điện thoại:0367198052
Email: nhan11btoan@gmail.com
Chủ tịch Công đoàn trường
Tổ phó CM
Đại học
Hồ Thị Nhàn
2 Nguyễn Như Sang
Điện thoại:0915050807
Email: ngsang75@Gmail.com
Phó CT Công đoàn trường
Đại học
Nguyễn Như Sang
3 Phạm Thị Hải Sâm
Điện thoại:0839281623
Email: phamhaisam1972@gmail.com
BCH Công đoàn trường
Trưởng ban Nữ công
Đại học SP Vinh
Phạm Thị Hải Sâm
Tổ Toán - Lý - Tin - Công nghệ
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Quốc Ngữ
Điện thoại:0913625455
Email: nguyenquangminh08@gmail.com
Tổ trưởng CM
Đại học
Nguyễn Quốc Ngữ
2 Phạm Thị Mai
Điện thoại:0332462417
Email: lemai155.ta@gmail.com
Tổ phó CM
Đại học
Phạm Thị Mai
3 Hồ Thị Nhàn
Điện thoại:0367198052
Email: nhan11btoan@gmail.com
Giáo viên
Chủ tịch CĐ
Đại học
Hồ Thị Nhàn
4 Phạm Thị Điệp
Điện thoại:0353825592
Email: phamdiep977@gmail.com
Giáo viên
Đại học
Phạm Thị Điệp
5 Nguyễn Thị Anh Hoa
Điện thoại:0984356559
Email: nguyenthianhhoahxh@gmail.com
Giáo viên
Đại học
Nguyễn Thị Anh Hoa
6 Nguyễn Xuân Huyền
Điện thoại:0948078550
Email: xuanhuyenta79@gmail.com
Giáo viên
Cao đẳng
Nguyễn Xuân Huyền
7 Phạm Thị Hải Sâm
Điện thoại:0839281623
Email: phamhaisam1972@gmail.com
Giáo viên
Trưởng ban Nữ công
Đại học
Phạm Thị Hải Sâm
8 Đoàn Thị Nga
Điện thoại:0943295579
Email: doannga.dt@gmail.com
Giáo viên
Đại học
Đoàn Thị Nga
9 Trần Anh Tuấn
Điện thoại:0912984147
Email: tuanductho@gmail.com
Giáo viên
Đại học
Trần Anh Tuấn
10 Đinh Thị Thanh Tình
Điện thoại:0979806692
Email: dinhthanhtinh821@gmail.com
Giáo viên
Đại học
Đinh Thị Thanh Tình
11 Thái Thị Bích Vân
Điện thoại:0988424456
Email: thaivan19@gmail.com
Giáo viên
Đại học
Thái Thị Bích Vân
12 Lê Thị Thu Thủy
Điện thoại:0976304777
Email: thuthuytay@gmail.com
Giáo viên
Đại học
Lê Thị Thu Thủy
13 Nguyễn Thị Trang
Điện thoại:0848323555
Email: nguyenthitrang.trang2010@gmail.com
Giáo viên
Đại học
Nguyễn Thị Trang
14 Nguyễn Ngọc Hùng
Điện thoại:0982817606
Email: hunghxh2017@gmail.com
Giáo viên
Đại học
Nguyễn Ngọc Hùng
Tổ Văn - Sử - GDCD - Mĩ thuật
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Thị Tú Oanh
Điện thoại:0918380054
Email: tuoanh8019hxh@gmail.com
Tổ trưởng CM
Thạc sĩ
Nguyễn Thị Tú Oanh
2 Nguyễn Nữ Thanh Huyền
Điện thoại:0915477833
Email: vaica9b@gmail.com
Tổ phó CM
Đại học
Nguyễn Nữ Thanh Huyền
3 Đinh Thị Thanh Tĩnh
Điện thoại:0987870473
Email: thanhtinh.dinh@gmail.com
Giáo viên
Đại học
Đinh Thị Thanh Tĩnh
4 Đinh Thị Thu Huế
Điện thoại:0943157345
Email: thuhuepdp@gmail.com
Giáo viên
Đại học
Đinh Thị Thu Huế
5 Dương Thị Tú Anh
Điện thoại:0913601083
Email: tuylipden20042005@gmail.com
Giáo viên
Bí thư Đoàn TNCS HCM
Đại học
Dương Thị Tú Anh
6 Đinh Thị Lệ Hoà
Điện thoại:0944907386
Email: dinhlehoa.dt@Gmail.com
Giáo viên
Đại học
Đinh Thị Lệ Hoà
7 Nguyễn Thị Lý
Điện thoại:0832456689
Email: lyha221976@gmai.com
Giáo viên
Đại học
Nguyễn Thị Lý
8 Đinh Sỹ Sơn
Điện thoại:0949329108
Email: dinhsyson@gmail.com
Giáo viên
Đại học
Đinh Sỹ Sơn
9 Nguyễn Thị Hoàng Yến
Điện thoại:0988264220
Email: dinhthucanh@gmail.com
Giáo viên
Đại học
Nguyễn Thị Hoàng Yến
10 Nguyễn Thị Huyền
Điện thoại:0382338104
Email: nguyenhuyenhxh@gmail.com
Giáo viên
Đại học
Nguyễn Thị Huyền
11 Phan Quốc Việt
Điện thoại:0356778456
Email: quocvietmt.dt@Gmail.com
Giáo viên
Đại học
Phan Quốc Việt
12 Phạm Thị Minh Nguyệt
Điện thoại:
0365758485
Email: nguyetdhsphue@gmail.com
Giáo viên
Đại học
Phạm Thị Minh Nguyệt
Tổ Anh - Âm nhạc
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Phan Đăng Nhân
Điện thoại:0979835767
Email: nhanhxh2009@gmail.com
Tổ trưởng CM
Đại học
Phan Đăng Nhân
2 Nguyễn Thị Như Ý
Điện thoại:0915823567
Email: pinknb.28888@gmail.com
Giáo viên
Đại học
Nguyễn Thị Như Ý
3 Nguyễn Thị Thu Giang
Điện thoại:0983204861
Email: lengkengtg@gmail.com
Giáo viên
Đại học
Nguyễn Thị Thu Giang
4 Đinh Thị Lệ Hằng
Điện thoại:0915687273
Email: dinhthilehang83@gmail.com
Giáo viên
Đại học
Đinh Thị Lệ Hằng
5 Nguyễn Thị Hoài Mơ
Điện thoại:0984717157
Email: hoaimo19711971@gmail.com
Giáo viên
Đại học
Nguyễn Thị Hoài Mơ
6 Hoàng Thị Huyền
Điện thoại:0976463367
Email: hoanghuyenta@gmail.com
Giáo viên
Đại học
Hoàng Thị Huyền
7 Trần Thị Thu Hiền
Điện thoại:0946421108
Email: tranhientpt1987@gmail.com
Tổng phụ trách Đội
Đại học
Trần Thị Thu Hiền
Tổ Hóa - Sinh - Địa - Thể
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Thị Minh Huệ
Điện thoại:0961283968
Email: mhue968@gmail.com
Tổ trưởng CM
Đại học
Nguyễn Thị Minh Huệ
2 Lê Thúy Đào
Điện thoại:0978538973
Email: 1975lethuydao@gmail.com
Tổ phó CM
Đại học
Lê Thúy Đào
3 Nguyễn Như Sang
Điện thoại:0915050807
Email: ngsang75@Gmail.com
Giáo viên
Phó CT CĐ trường
Đại học
Nguyễn Như Sang
4 Phan Thị Thanh Thủy
Điện thoại:0979835767
Email: thuyhxh2010@gmail.com
Giáo viên
Đại học
Phan Thị Thanh Thủy
5 Phan Thị Thanh An
Điện thoại:0856370551
Email: thanhan2306@gmail.com
Giáo viên
Đại học
Phan Thị Thanh An
6 Nguyễn Thị Hải Yến
Điện thoại:0917364566
Email: nguyenthihaiyen535@gmail.com
Giáo viên
Đại học
Nguyễn Thị Hải Yến
7 Phan Thị Hồng Thắm
Điện thoại:0355156378
Email: hongthamphan76@gmail.com
Giáo viên
Cao đẳng
Phan Thị Hồng Thắm
8 Nguyễn Thị Thanh Huyền
Điện thoại:0982173789
Email: dinhduchxh@gmail.com
Giáo viên
Đại học
Nguyễn Thị Thanh Huyền
9 Bùi Đắc Nhật
Điện thoại:
0949161120
Email: buinhattrung2010@gmail.com
Giáo viên
Đại học
Bùi Đắc Nhật
10 Hồ Thị Hiền
Điện thoại:0973558789
Email: hothihienyentran87@gmail.com
Giáo viên
Đại học
Hồ Thị Hiền
Tổ Văn phòng
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Thanh Hải
Điện thoại:0917008835
Email: thanhhaihxh@gmail.com
Tổ trưởng VP
Cao đẳng
Nguyễn Thanh Hải
2 Trần Thị Lý
Điện thoại:0911094879
Email: trandanly@gmail.com
Kế toán
Đại học
Trần Thị Lý
3 Lê Thị Hằng
Điện thoại:0983126408
Email: huypro.ht09@gmail.com
Văn thư
Trung cấp
Lê Thị Hằng
4 Nguyễn Thị Hiền
Điện thoại:0947203180
Email: thuyhien1985dt@gmail.com
Văn thư
Trung cấp
Nguyễn Thị Hiền
5 Dương Nguyễn Việt Anh
Điện thoại:0914264312
Email: aoanhhatrang@gmail.com
Văn thư
Thạc sỹ
Dương Nguyễn Việt Anh
Gửi phản hồi
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây