Đề cương ôn tập Học kỳ II môn GDCD lớp 6

Thứ năm - 08/08/2019 18:52
BBT website trường THCS Hoàng Xuân Hãn giới thiệu cùng các Thầy - Cô giáo và các em học sinh: Đề cương ôn tập Học kỳ II môn GDCD lớp 6 năm học 2019-2020
Câu 1 : Công ước liên hợp quốc ra đời vào năm ?
 1. Năm 1999                               b. Năm 1989
 1. Năm 1990                               d. Năm 1898
Câu 2 : Việt Nam gia nhập vào Công ước liên hợp quốc năm nào?
 1. Năm 1999                               b. Năm 1989
 1. Năm 1990                               d. Năm 1898
Câu 3 : Việt Nam là nước thứ mấy trên thế giới gia nhập vào Công ước liên hợp ?
     a. Thứ 2                                        c.Thứ 1
     b. Thứ 3                                                 d. Thứ 4
Câu 4 : Xác định công dân nước Việt Nam  là  ?     
 1. Người Việt Nam bỏ quốc tịch Việt Nam, nhập quốc tịch nước ngoài .
 2. Người nước ngoài sang Việt Nam làm việc
 3. Người có quốc tịch Việt Nam
 4. Cha quốc tịch Việt Nam, mẹ có quốc tịch Mĩ, con sinh ra có quốc tịch Việt Nam 
Câu 5 : Hành vi xâm hại quyền trẻ em :
 1. Tiêm ngừa bảo vệ sức khỏe của trẻ em
 2. Đưa trẻ đến trường khi đến tuổi đi học
 3. Khai sinh cho trẻ đúng qui định
 4. Bắt trẻ em lao động quá sức
Câu 6 : Hành vi phạm quyền trẻ em :
 1. Tiêm ngừa bảo vệ sức khỏe của trẻ em
 2. Đưa trẻ đến trường khi đến tuổi đi học
 3. Khai sinh cho trẻ đúng qui định
 4. Ngược đãi , đánh đập trẻ em
Câu 7 : Công ước liên hợp quốc về quyền trẻ em có ý nghĩa gì ?
 1. Thể hiện quyền và bổn phận của mình
 2. Tôn trọng và quan tâm đến trẻ em vì tương lai của đất nước
 3. Thể hiện trách nhiệm của công dân
 4. Thể hiện trách nhiệm của mọi người dân
Câu 8: Công dân Việt Nam là :
 1. Những người cùng sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam
 2. Là người có quốc tịch Việt Nam
 3. Người Việt nam đã nhập quốc tịch nước ngoài
 4. Người Việt Nam đủ 18 tuổi trở lên
Câu 9: Đối tượng không phải là công dân Việt Nam là :
 1.  Người Việt Nam phạm tôi bị phạt tù
 2. Người Việt Nam ra nước ngoài làm việc có thời hạn
 3. Người Việt nam đã nhập quốc tịch nước ngoài
 4. Người Việt Nam đủ 18 tuổi trở lên
Câu 10 : Hệ thống báo hiệu giao thông đường bộ gồm ?
a. Tín hiệu đèn, biển báo
b. Vạch kẻ đường, cọc tiêu, rào chắn
c. Tường bảo vệ, hiệu lệnh của người điều khiễn giao thông
d. Tất cả các ý trên
Câu 11 : Để đảm bảo an toàn giao thông đường bộ cần:
a.Sửa chữa, làm đường
b. Hạn chế lưu thông
c.Tăng cường xử phạt
d.Tuyệt đối chấp hành luật giao thông
Câu 12 : Hình tròn, nền trắng, viền đỏ, hình vẽ chiếc xe đạp màu đen là biển báo:
 1. Hiệu lệnh
 2. Cấm
 3. Chỉ dẫn
 4. Nguy hiểm
Câu 13 : Hình tròn, nền màu xanh lam, hình vẽ màu trắng là biển báo:
 1. Hiệu lệnh
 2. Cấm
 3. Chỉ dẫn
 4. Nguy hiểm
Câu 14 Hình tròn, nền trắng, viền đỏ, hình vẽ chiếc xe đạp màu đen là biển báo:
 1. Xe đạp được phép đi
 2. Xe đạp chú ý nguy hiểm
 3. Cấm đi xe đạp
 4. Chỉ dẫn làn đi cho xe đạp
Câu 15 Hình tròn, nền màu xanh lam, hình người đang đi bộ màu trắng là biển báo:
 1. Đường dành cho người đi bộ
 2. Người đi bộ không được phép đi
 3. Nguy hiểm cho người đi bộ
 4. Chỉ dẫn cho người đi bộ
Câu 16  Hành vi nào vi phạm an toàn giao thông ?
 1. Không mang vát vật cồng kềnh
 2. Phóng nhanh vượt ẩu, lạng lách đánh võng
 3. Đi đúng phần đường qui định
 4. Theo chỉ dẫn dành cho người đi bộ
Câu 17.  Hành vi nào thực hiện an toàn giao thông ?
 1. Mang vát vật cồng kềnh
 2. Phóng nhanh vượt ẩu, lạng lách đánh võng
 3. Tuân thủ luật giao thông
 4. Chạy xe máy không đội mũ bảo hiểm
Câu 18: Trẻ em Việt nam có những nhóm quyền :
 1. Quyền sống còn, quyền bảo vệ
 2. Quyền phát triển , quyền tham gia
 3. Quyền sống còn, quyền bảo vệ, quyền phát triển, quyền tham gia
 4. Quyền bảo vệ, quyền tham gia
Câu 19:Tổ chức tiêm ngừa cho trẻ em là thể hiện nhóm quyền?
 1. Quyền sống còn
 2. Quyền bảo vệ
 3. Quyền phát triển
 4. Quyền tham gia
Câu 20: Công ước Liên Hợp Quốc chia làm mấy nhóm quyền?
a. 2                                               c. 4
b. 3                                               d. 5
Câu 21: Được học tập ,vui chơi giải trí thuộc nhóm quyền?
a.Quyền sống còn                    c. Quyền phát triển
b.Quyền bảo vệ                       d.Quyền tham gia
Câu 22: Được sống và đáp ứng nhu cầu tồn tại thuộc nhóm quyền?
a.Quyền sống còn                    c. Quyền phát triển
b.Quyền bảo vệ                       d.Quyền tham gia
Câu 23: Học tập giúp chúng ta:
 1. Có kiến thức , hiểu biết           
 2. Hiểu biết, phát triển
 3. Phát triển toàn diện, giúp ích cho mình     
 4. Có kiến thức , hiểu biết, phát triển toàn diện trở thành người có ích cho gia đình và xã hội
Câu 24: Bậc học nền tảng trong hệ thống giáo dục Việt Nam là:
 1. Mầm non                                 c.Trung học phổ thông
 2. Tiểu học                                  d. Đại học
Câu 25:Gia đình có trách nhiệm đối với việc học của con em mình là :
 1. Cho con đi học
 2. Nuôi dưỡng trẻ em
 3. Tạo điều kiện để các em sống
 4. Tạo điều kiện cho trẻ em hoàn thành nghĩa vụ học tập
Câu 26: Thực hiện công bằng giáo dục, miễn học phí cho học sinh tiểu học là trách nhiệm của:
 1. Nhà nước                                 c. Gia đình
 2. Nhà trường                                        d. Cơ quan giáo dục
Câu 27 Quyền học tập của công dân thể hiện :
 1. Học không hạn chế , học bất kỳ ngành nghề nào thích hợp
 2. Học từ  bậc mầm non đến sau đại học
 3. Học bằng nhiều hình thức, và học suốt đời                                      
 4. Học không hạn chế , học bất kỳ ngành nghề nào thích hợp, Học bằng nhiều hình thức, và học suốt đời
Câu 28:Câu ca dao “Dốt đến đâu học lâu cũng biết” nói về điều gì
 1. Quyền của công dân
 2. Quyền và nghĩa vụ học tập của công dân
 3. Gia đình chăm lo việc học của trẻ em
 4. Nhà trường tạo điều kiện cho người học
Câu 29: Khi có người lạ đến địa phương cư trú xin giấy gì ở địa phương
 1. Tạm vắng                                c. Tạm trú
 2. Cấp hộ khẩu                            d. Tạm đến
Câu 29: Khi rời khỏi địa phương đi làm ăn xa xin giấy gì ở địa phương
 1. Tạm vắng                                c. Tạm trú
 2. Cấp hộ khẩu                            d. Tạm đến
Câu 30 : Quyền bất khả xâm phạm chỗ ở được qui định điều mấy hiến pháp 2013
 1. 22                                            c. 21
 2. 20                                            d. 23
II. Tự Luận
Câu 1 : Công ước Liên hợp quốc về quyền trẻ em ra đời năm nào ? Việt Nam gia nhập vào công ước Liên hợp quốc năm nào và là nước thứ mấy tham  gia công ước này? Công ước Liên Hợp Quốc chia làm mấy nhóm quyền ? Kể tên 
 • Nhóm quyền sống còn   
 • Nhóm quyền bảo vệ        
 • Nhóm quyền phát triển   
 • Nhóm quyền tham gia    
*Công ước Liên hợp quốc về quyền trẻ em ra đời năm  1989  . Việt Nam gia nhập vào công ước Liên hợp quốc năm 1990  và là nước đầu tiên ở Đông Nam Á  tham  gia công ước này
Câu 2 : Việc  học tập đối với mỗi chúng ta có ý nghĩa như thế nào ? Em hãy kể tên những bậc học trong hệ thống giáo dục ở Việt Nam ? Và cho biết bậc học nào bắt buộc hoàn thành  ?
*Việc  học tập đối với mỗi chúng  ta là vô cùng quan trọng . Có học tập mới có kiến thức , có hiểu biết  , được phát triển toàn diện , trở thành người có ích cho gia đình và xã hội . 
* Những bậc học trong hệ thống giáo dục ở Việt Nam :
- Bậc mầm non                                          
- Bậc tiểu học                                       
- Bậc THCS                                         
- Bậc THPT                                         
- Bậc trung học chuyên nghiệp            
- Bậc cao đẳng , đại học                       
- Sau đại học                                        
* Bậc học nào bắt buộc hoàn thành  là bậc tiểu học .
Câu 3 : Công dân là gì ? Quốc tịch để làm gì ?Hãy cho biết như thế nào được gọi là người Mỹ gốc Việt hay còn gọi là Việt Kiều Mỹ
*Công dân là người dân của một nước
*Quốc tịch là căn cứ để xác định công dân của một nước
 *Công dân Việt Nam có quốc tịch Việt Nam .
*Người Mỹ gốc Việt hay còn gọi là Việt Kiều Mỹ là người Việt Nam có quốc tịch Việt Nam  , sang Mỹ làm ăn sinh sống bỏ quốc tịch Việt Nam nhập quốc tịch Mỹ .
Câu 4 :Để đảm bảo an toàn giao thông chúng ta cần phải làm gì ?Hãy mô tả biển báo cấm đi xe đạp và biển báo nguy hiểm sắp đến trường học .
*Để đảm bảo an toàn giao thông chúng ta cần phải tuyệt đối chấp hành hệ thống báo hiệu giao thông: hiệu lệnh của người điều khiễn giao thông , tính hiệu đèn,biển báo , vạch kẻ đường , cọc tiêu rào chắn , tường bảo vệ .
- Mô tả biển báo cấm đi xe đạp : có dạng hình tròn , viền đỏ , nền trắng , kí hiệu hình vẽ  chiếc xe đạp màu đen .
- Mô tả biển báo nguy hiểm  sắp đến trường học : hình tam giác đều , viền đỏ , nền vàng , kí hiệu hình vẽ  em bé đang đi học màu đen
Câu 5 : Công dân có quyền học tập như thế nào ? Tại sao chúng ta phải học tập  ? Hãy cho biết bậc học nào bắt buộc hoàn thành  ? 
* Học tập là quyền của công dân được  thể hiện  mỗi công dân có  quyền học không hạn chế học bằng nhiều hình thức và có thể học suốt đời .
*Việc  học tập đối với mỗi chúng  ta là vô cùng quan trọng.    Có học tập mới có kiến thức , có hiểu biết  , được phát triển toàn diện , trở thành người có ích cho gia đình và xã hội .
* Bậc học nào bắt buộc hoàn thành  là bậc tiểu học .
Câu 6 :Khi có người lạ đến địa phương cư trú, trưởng ấp bảo phải đến chính quyền khai báo, xin phép cư trú . Vậy theo em cần đi đến đâu để xin phép và xin phép gì
Bằng kiến thức đã học, hãy cho biết quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở được hiểu như thế nào?
*Phải đến  Ủy ban nhân dân xã   đăng ký tạm trú
*Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở được hiểu là công dân được cơ quan nhà nước và mọi người tôn trọng chỗ ở Không ai tự ý vào chỗ ở của người khác nếu không được sự đồng ý , trừ trường hợp pháp luật cho phép .

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Gửi phản hồi
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây