Danh sách 53 Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2020-2025

Thứ năm - 15/10/2020 09:11
Tại phiên làm việc chiều 15/10, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX đã bầu 53 đồng chí vào Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020 - 2025. Báo Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ mới (sắp xếp theo thứ tự A, B, C...).


bch1


Trần Tú Anh
TRẦN TÚ ANH

Giám đốc Sở Kế hoạch & Đầu tư Hà Tĩnh

 •  Ngày sinh: 11/09/1969
 •  Quê quán: Xã Sai Nga, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ
 •  Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh

Lê Ngọc Châu
LÊ NGỌC CHÂU

Giám đốc Sở Y tế Hà Tĩnh

 •  Ngày sinh: 11/02/1966
 •  Quê quán: Xã Thạch Mỹ, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh
 •  Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Y tế công cộng

Nguyễn Văn Danh
NGUYỄN VĂN DANH

Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Tĩnh

 •  Ngày sinh: 15/08/1967
 •  Quê quán: Xã Sơn Giang, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh
 •  Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Chính trị học

Đặng Thị Quỳnh Diệp
ĐẶNG THỊ QUỲNH DIỆP

Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh

 •  Ngày sinh: 16/08/1974
 •  Quê quán: Thị trấn Tiên Điền, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh
 •  Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Toán

Nguyễn Như Dũng
NGUYỄN NHƯ DŨNG

Bí thư Huyện ủy Can Lộc

 •  Ngày sinh: 24/01/1976
 •  Quê quán: Phường Đậu Liêu, TX Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
 •  Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Luật

Trần Thế Dũng
TRẦN THẾ DŨNG

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Hà Tĩnh

 •  Ngày sinh: 15/01/1966
 •  Quê quán: Xã Sơn Châu, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh
 •  Trình độ chuyên môn: Đại học Tài chính Kế toán

Hoàng Trung Dũng
HOÀNG TRUNG DŨNG

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh

 •  Ngày sinh: 21/05/1971
 •  Quê quán: Xã Hương Long, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh
 •  Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Chính trị học

Lê Minh Đạo
LÊ MINH ĐẠO

Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND tỉnh Hà Tĩnh

 •  Ngày sinh: 06/08/1967
 •  Quê quán: Thị trấn Cẩm Xuyên, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh
 •  Trình độ chuyên môn: Đại học Mỏ - Địa chất

Nguyễn Thanh Điện
NGUYỄN THANH ĐIỆN

Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Hà Tĩnh

 •  Ngày sinh: 20/10/1972
 •  Quê quán: Xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh
 •  Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Nông nghiệp

Lê Thành Đông
LÊ THÀNH ĐÔNG

Bí thư Tỉnh đoàn Hà Tĩnh

 •  Ngày sinh: 31/12/1985
 •  Quê quán: Xã Việt Tiến, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh
 •  Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Tài chính – Kế toán

Nghiêm Sỹ Đống
NGHIÊM SỸ ĐỐNG

Tổng Biên tập Báo Hà Tĩnh

 •  Ngày sinh: 02/09/1969
 •  Quê quán: Thị trấn Đức Thọ, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh
 •  Trình độ chuyên môn: Đại học Tổng hợp Hà Nội

Nguyễn Thành Đồng
NGUYỄN THÀNH ĐỒNG

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Tĩnh

 •  Ngày sinh: 02/12/1985
 •  Quê quán: Xã Cẩm Thành, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh
 •  Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý Kinh tế

Nguyễn Minh Đức
NGUYỄN MINH ĐỨC

Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Hà Tĩnh

 •  Ngày sinh: 11/10/1968
 •  Quê quán: Xã Đức Giang, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh
 •  Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Chính trị học

Trần Đình Gia
TRẦN ĐÌNH GIA

Bí thư Huyện ủy Kỳ Anh

 •  Ngày sinh: 11/11/1969
 •  Quê quán: Xã Yên Hồ, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh
 •  Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Chính trị học

Trần Báu Hà
TRẦN BÁU HÀ

Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Hà Tĩnh

 •  Ngày sinh: 06/05/1972
 •  Quê quán: Xã Bình An, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh
 •  Trình độ chuyên môn: Đại học Xây dựng Hà Nội

Nguyễn Thị Việt Hà
NGUYỄN THỊ VIỆT HÀ

Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Hà Tĩnh

 •  Ngày sinh: 21/01/1977
 •  Quê quán: Xã Thạch Kênh, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh
 •  Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Khoa học giáo dục

Trần Việt Hà
TRẦN VIỆT HÀ

Chủ tịch UBND huyện Thạch Hà

 •  Ngày sinh: 25/07/1973
 •  Quê quán: Xã Quang Vĩnh, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh
 •  Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh

Nguyễn Đình Hải
NGUYỄN ĐÌNH HẢI

Bí thư Đảng ủy Khối CCQ&DN tỉnh Hà Tĩnh

 •  Ngày sinh: 20/08/1966
 •  Quê quán: Xã Nam Phúc Thăng, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh
 •  Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kỹ thuật

Võ Hồng Hải
VÕ HỒNG HẢI

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Tĩnh

 •  Ngày sinh: 01/05/1964
 •  Quê quán: Xã Thịnh Lộc, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh
 •  Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Văn hóa học

Đặng Thanh Hải
ĐẶNG THANH HẢI

Bí thư Thị ủy Hồng Lĩnh

 •  Ngày sinh: 21/04/1966
 •  Quê quán: Xã Hương Thủy, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh
 •  Trình độ chuyên môn: Kỹ sư gia công áp lực

Nguyễn Thế Hoàn
NGUYỄN THẾ HOÀN

Bí thư Huyện ủy Lộc Hà

 •  Ngày sinh: 18/10/1979
 •  Quê quán: Xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh
 •  Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Chính trị học

Lê Ngọc Huấn
LÊ NGỌC HUẤN

Bí thư Huyện ủy Hương Khê

 •  Ngày sinh: 30/12/1972
 •  Quê quán: Xã Gia Phố, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh
 •  Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh

Hà Văn Hùng
HÀ VĂN HÙNG

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh

 •  Ngày sinh: 20/07/1974
 •  Quê quán: Xã Cẩm Thịnh, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh
 •  Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Nông nghiệp

Trần Tiến Hưng
TRẦN TIẾN HƯNG

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh

 •  Ngày sinh: 08/03/1976
 •  Quê quán: Phường Thạch Quý, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
 •  Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Kinh tế

Trương Thanh Huyền
TRƯƠNG THANH HUYỀN

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh

 •  Ngày sinh: 10/01/1972
 •  Quê quán: Phường Hưng Trí, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh
 •  Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý giáo dục

Ngô Văn Huỳnh
NGÔ VĂN HUỲNH

Phó Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Hà Tĩnh

 •  Ngày sinh: 26/9/1975
 •  Quê quán: Xã Cẩm Thành, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh
 •  Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Ngữ văn

Lương Phan Kỳ
LƯƠNG PHAN KỲ

Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Hà Tĩnh

 •  Ngày sinh: 08/07/1964
 •  Quê quán: Xã Bùi La Nhân, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh
 •  Trình độ chuyên môn: Đại học Giao thông vận tải

Trần Văn Kỳ
TRẦN VĂN KỲ

Bí thư Huyện ủy Hương Sơn

 •  Ngày sinh: 21/12/1966
 •  Quê quán: Xã Tân Dân, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh
 •  Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kinh tế

Nguyễn Trí Lạc
NGUYỄN TRÍ LẠC

Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Hà Tĩnh

 •  Ngày sinh: 28/10/1964
 •  Quê quán: Xã Hòa Lạc, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh
 •  Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Kinh tế

Phan Tấn Linh
PHAN TẤN LINH

Bí thư Huyện ủy Nghi Xuân

 •  Ngày sinh: 26/07/1970
 •  Quê quán: Phường Thạch Quý, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
 •  Trình độ chuyên môn: Đại học Tổng hợp Hà Nội

Nguyễn Hồng Lĩnh
NGUYỄN HỒNG LĨNH

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh

 •  Ngày sinh: 17/11/1969
 •  Quê quán: Phường Thạch Linh, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
 •  Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Kinh tế

Võ Tiến Nghị
VÕ TIẾN NGHỊ

Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Hà Tĩnh

 •  Ngày sinh: 20/05/1976
 •  Quê quán: Xã An Dũng, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh
 •  Trình độ chuyên môn: Đại học Biên phòng

Lê Hồng Nhân
LÊ HỒNG NHÂN

Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh

 •  Ngày sinh: 11/10/1969
 •  Quê quán: Xã Xuân Giang, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh
 •  Trình độ chuyên môn: Học viện Lục quân

Phạm Đăng Nhật
PHẠM ĐĂNG NHẬT

Bí thư Huyện ủy Cẩm Xuyên

 •  Ngày sinh: 15/09/1967
 •  Quê quán: Xã Sơn Ninh, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh
 •  Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kinh tế

Trịnh Văn Ngọc
TRỊNH VĂN NGỌC

Chủ tịch UBND thành phố Hà Tĩnh

 •  Ngày sinh: 14/05/1970
 •  Quê quán: Xã Tân Lâm Hương, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh
 •  Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kinh tế

Nguyễn Thị Nguyệt
NGUYỄN THỊ NGUYỆT

Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Hà Tĩnh

 •  Ngày sinh: 30/08/1979
 •  Quê quán: Xã Việt Tiến, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh
 •  Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Văn hóa học

Lê Trung Phước
LÊ TRUNG PHƯỚC

Phó Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh

 •  Ngày sinh: 17/06/1968
 •  Quê quán: Xã Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh
 •  Trình độ chuyên môn: Đại học Mỏ - Địa chất

Hoàng Văn Quảng
HOÀNG VĂN QUẢNG

Giám đốc Sở Công thương tỉnh Hà Tĩnh

 •  Ngày sinh: 30/08/1965
 •  Quê quán: Xã Kim Song Trường, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh
 •  Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Chính trị học

Bùi Nhân Sâm
BÙI NHÂN SÂM

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Hà Tĩnh

 •  Ngày sinh: 20/05/1971
 •  Quê quán: Xã Trung Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh
 •  Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Chính trị học

Đặng Ngọc Sơn
ĐẶNG NGỌC SƠN

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh

 •  Ngày sinh: 12/05/1965
 •  Quê quán: Xã Phù Lưu, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh
 •  Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh

Nguyễn Thị Hà Tân
NGUYỄN THỊ HÀ TÂN

Bí thư Huyện ủy Vũ Quang

 •  Ngày sinh: 05/11/1973
 •  Quê quán: Phường Thạch Quý, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
 •  Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Chính trị học

Trần Nhật Tân
TRẦN NHẬT TÂN

Bí thư Huyện ủy Thạch Hà

 •  Ngày sinh: 07/11/1977
 •  Quê quán: Xã Ích Hậu, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh
 •  Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Thông tin và viễn thông

Nguyễn Văn Thành
NGUYỄN VĂN THÀNH

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Tĩnh

 •  Ngày sinh: 10/10/1976
 •  Quê quán: Phường Đại Nài, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
 •  Trình độ chuyên môn: Đại học Luật Hà Nội

Đặng Văn Thành
ĐẶNG VĂN THÀNH

Bí thư Thị ủy Kỳ Anh

 •  Ngày sinh: 06/12/1975
 •  Quê quán: Xã Cẩm Thành, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh
 •  Trình độ chuyên môn: Đại học Xây dựng

Dương Tất Thắng
DƯƠNG TẤT THẮNG

Bí thư Thành ủy Hà Tĩnh

 •  Ngày sinh: 26/03/1976
 •  Quê quán: Xã Thạch Đài, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh
 •  Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kinh doanh và quản lý

Bùi Xuân Thập
BÙI XUÂN THẬP

Giám đốc Sở VH-TT&DL Hà Tĩnh

 •  Ngày sinh: 22/02/1966
 •  Quê quán: Xã Thạch Khê, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh
 •  Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Luật học

Phan Thị Nguyệt Thu
PHAN THỊ NGUYỆT THU

Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh

 •  Ngày sinh: 29/09/1974
 •  Quê quán: Xã Đan Trường, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh
 •  Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Luật học

Nguyễn Thị Mai Thủy
NGUYỄN THỊ MAI THỦY

Phó Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Hà Tĩnh

 •  Ngày sinh: 29/10/1973
 •  Quê quán: Xã Thạch Long, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh
 •  Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý Kinh tế

Lê Khắc Thuyết
LÊ KHẮC THUYẾT

Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh

 •  Ngày sinh: 18/11/1967
 •  Quê quán: Xã Xuân Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An
 •  Trình độ chuyên môn: Học viện An ninh nhân dân, Thạc sĩ Luật

Hà Văn Trọng
HÀ VĂN TRỌNG

Giám đốc Sở Tài chính Hà Tĩnh

 •  Ngày sinh: 15/10/1966
 •  Quê quán: Xã Cẩm Bình, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh
 •  Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính - Kế toán

Nguyễn Trọng Tứ
NGUYỄN TRỌNG TỨ

Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị Trần Phú

 •  Ngày sinh: 01/01/1967
 •  Quê quán: Xã Việt Tiến, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh
 •  Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ ngành Lịch sử

Trần Quang Tuấn
TRẦN QUANG TUẤN

Bí thư Huyện ủy Đức Thọ

 •  Ngày sinh: 08/06/1970
 •  Quê quán: Xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh
 •  Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý xây dựng

Nguyễn Văn Việt
NGUYỄN VĂN VIỆT

Giám đốc Sở NN&PTNT Hà Tĩnh

 •  Ngày sinh: 06/09/1964
 •  Quê quán: Xã Thanh Bình Thịnh, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh
 •  Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Nông nghiệp
 

Tác giả bài viết: https://baohatinh.vn/

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Gửi phản hồi
Thống kê truy cập
 • Đang truy cập142
 • Hôm nay48,720
 • Tháng hiện tại917,820
 • Tổng lượt truy cập29,443,194
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây